:: Az egyetlen fennmaradt kéziratos forrás >>>


A történetet megörökítő 1668-ból származó kéziratot máig őrzi a Bács-Kiskun Megyei Levéltár
( nagyítható )

 

A kaftán és a kaftánozás szerepe a török kultúrában

Díszes kaftán a kora újkorból A kaftán hosszú, elől nyitott köpeny, a hagyományos török öltözet egyik legjellegzetesebb darabja. Eredetileg ünnepélyes alkalmakkor viselt ruhadarabot értettek alatta, de házikabátként is használták. Anyaga, díszítése attól függött, ki és milyen alkalomra viselte.

A kaftánok adományozása, ajándékozása először a törökségen belül terjedt el. A szultán, a fejedelmek, a basák és a vezérek tiszteletük jeléül kölcsönösen adományoztak egymásnak ilyen díszruhákat. Az európai hódítás idején már keresztényeknek is ajándékozott kaftánt a szultán és más török főurak. Idővel a ruhadarab átadásának és viselésének politikai jelentése is lett.

A török portára érkező követségek tagjai között kaftánokat osztottak ki, és csak ebben a viseletben léphettek a szultán elé Az, hogy melyik követség mennyi és mennyire díszes kaftánt kapott, attól függött, mennyire akarták megtisztelni őket. Előfordult olyan is, hogy egy követség tagjai egyáltalán nem kaptak ilyen ruhadarabot. Ez azonban már kifejezetten sértésnek számított, és a kor török diplomáciájának a nyelvén a kapcsolat felvétel elutasítását jelentette.

A követek felkaftánozása azonban a szultáni udvaron kívül is szokás volt. Olykor a budai pasa is megtisztelte látogatóit egy-egy ilyen öltözettel, és természetesen a szultáni hadjáratok alkalmával fogadott követek is kaphattak kaftánt.

A kaftánnak azonban a szultáni udvartól való távozás után is volt szerepe. A török birodalomban való utazás abban az időben nem jelentett életbiztosítást. Az európai utazót az útonállók, rablók könnyen kifoszthatták, akár meg is ölhették. Viszont, ha egy európai utazó kaftánt viselt ebből nyilvánvaló volt bárki számára, hogy a szultánnál vagy más fontos tisztségviselőnél járhatott, aki megtisztelte őt annyir, hogy kaftánt ajándékozott neki, és ezzel mintegy védelmébe is vette. A kaftán viselése tehát önmagában is jelentett bizonyos védelmet. Ugyanakkor az is igaz, hogy ez a védelmi funkció valójában csak a török területeken érvényesült. A hódoltság területén már nemigen lehetett ilyen szempontból hasznát venni egy mégoly díszes szultáni kaftánnak sem. Ezt az is bizonyítja, hogy a Magyarországra került kaftánokat rendszerint vagy miseruhává alakították át, vagy más ruhát varrtak anyagukból.

Magyarországon, pontosabban Erdélyben azonban mégis jutott politikai szerep a kaftánnak. Mint ismeretes az Erdélyi Fejedelemség a XVI-XVII. században a török birodalom hűbéres állama volt. Így a megválasztott erdélyi fejedelem személyét a szultánnal is jóvá kellett hagyatni. A török részről való elismerésének külső jegyei is voltak. A szultán az oklevél (athnamé) mellé hatalmi jelvényeket is küldött neki. Ezek közé tartozott a ló, a fejedelmi bot, a süveg, a zászló és a kaftán. Ezeket a hatalmi jelvényeket nemcsak elküldték a fejedelemnek, hanem egy beiktatási szertartás keretében trónra is ültették, és magára kellett öltenie a fejedelmi süveget és a kaftánt. Ez a ceremónia a török hűbér elismerését jelképezte Az erdélyi fejedelem ezzel ugyanis nemcsak fejedelemmé, hanem török tisztségviselővé is vált.

A fentiekből kitűnik, hogy a történet magját képező kaftánadományozás valóban jelen volt, sőt fontos szerepet játszott a török kultúrában. Ráadásul még a köntös védelmező funkciójára is találhatunk hiteles példákat. Igaz, a kecskeméti történet a valóságosnál jóval nagyobb hatalmat tulajdonít a kaftánnak, de ez a valóban mesébe illő túlzás még nem ok arra, hogy a történetet teljes egészében hiteltelennek nyilvánítsuk. Érdemes hát tovább vizsgálódni, és föltérképezni a közvetlen történelmi körülményeket is.

 

Együttműködő partnereink

- - - - - - - - - - - - -

Szalag Üzletház

KecskemĂŠt

- - - - - - - - - - - - -

PocketGuide - KecskemĂŠt

- - - - - - - - - - - - -

Észak-Bács-Kiskun Megyei Szuperinfo ONLINE

- - - - - - - - - - - - -

GĂŠrĂł Udvar

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Kecskeméti Extra Piac - közérdekű kereskedelmi lap

- - - - - - - - - - - - -

A Renaissance Consort Kecskemét Megyei Jogú Város Kodály Örökség Programjának támogatottja

- - - - - - - - - - - - -

Hévíz - gyógy- és termálfürdő, wellness, sport, gasztronómia

- - - - - - - - - - - - -

Mátrainfo

- - - - - - - - - - - - -

Káró a bűvész

- - - - - - - - - - - - -

ďťż
County-Press Rendezvenyszervező; Iroda - 6000 Kecskemét, Árpád krt. 8.
Tel: +36 30 983-6222 --- E-mail: countypress kukac countypress.hu