:: Az egyetlen fennmaradt kéziratos forrás >>>


A történetet megörökítő 1668-ból származó kéziratot máig őrzi a Bács-Kiskun Megyei Levéltár
( nagyítható )

 

A kecskeméti "beszélő köntös" történeti háttere

A történetet megörökítő 1668-ból származó kézirat Kecskemét törökkori (XVI-XVII. századi) történelmének egy rejtélyes, legendaszerű epizódja a török szultántól kapott kaftán, közkeletűbb, Mikszáth Kálmán regényéből ismert nevén a "beszélő köntös" története. A történet azonban nem Mikszáth fantázia szüleménye, hanem - mint arról ő is említést tett - több XVII. századi forrásban is fennmaradt. A fennmaradt források közül egyetlen kéziratos van. Ezt az 1668/69-es kecskeméti robotlajstromban talált iratot máig őrzik a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában. Mivel helytörténeti szempontból és a kéziratosság okán is ez a történet legbecsesebb forrása, ezért az alábbiakban ezt idézzük (a könnyebb érthetőség kedvéért nem ragaszkodtunk a kézirat betűhív átírásához, hanem Hornyik János nyomán közöljük a szöveget).

"In anno 1596. Midőn az harmadik Mahumet fényes Török Császár Constantinápolyból nagy erövel és sok néppel kiindúlt volna, úgy hogy Eger várát megszállaná, és mikoron érkezett volna Szegedde, az Kecskeméti polgárokat elében hivatván, Alpárhoz vittenek száz ökröt, hatszáz juhot, tizennégy szekér kenyeret, mellyet az Császár igen keszene, adván nekiek Háromszáz aranyat, Csauzt is kérnek vala pedig az Polgárok, de az Császár nekiek nem ada, hanem egy Köntöst adott vala, meghagyá hogy ha valaki háborgatni akarná őket, az Köntöst mutatnák meg annak, az polgárok megköszönék, és haza jövének. Midőn valami sereget láttanak volna jönni Szeged felől, az Biró az Köntöst reá vévén, az Tizenkét Tanácscsal együtt kiülvén, az sereget úgy várták. Midőn a Törökök elérkeztenek volna, látván az birón az Köntöst, lovaikról leugrándozva térden az biró eleibe menvén, az Köntöst csókollyák--megengette az---" (Többi része olvashatatlan.

Más forrás alapján a hiányzó rész, így egészíthető ki:

"..ha az Biró megengette, ott háltak magok költségén, és ha penig meg nem engette, elébb állottak."

Mivel a történet közkedvelt volt a korabeli katolikus egyházi szónokok körében, így több XVI-XVIII. századi prédikációban találkozhatunk vele szerte Közép-Kelet-Európában, Ausztriától Magyarországon át Csehországig. Ebből adódóan a történészek, irodalomtörténészek általában csak közönséges vándorlegendának tekintik a kecskeméti kaftán történetét, és legfeljebb irodalomtörténeti szempontból tulajdonítanak neki jelentőséget, de a történeti hátteret nem vizsgálják meg alaposan.

A szöveg különböző forrásai között alig találunk. eltérést. Éppen ez az, ami miatt nem is tekinthető hagyományos vándorlegendának. Itt ugyanis az időpont és a helyszín mindig ugyanaz marad (Kecskemét, 1596), függetlenül attól, hogy éppen hol, milyen nyelvterületen bukkan fel a történet. Más, a vándorlegenda műfajába tartozó históriákkal szemben, itt sosem fordul elő, hogy a motívumok vagy az adatok a közlés ideje és helye szerint átalakulnának.

Úgy gondoljuk, hogy noha egyértelműen túlzás és történelmietlen tévedés lenne azt állítani, hogy a történet egy az egyben hiteles lenne, egy hasonló eset megtörténte azonban nem zárható ki teljesen. Ugyanis sok hiteles, történelmi tényeken alapuló adatot is tartalmaz, melyeket érdemes a történészi vizsgálódás tárgyává tenni. Az alábbiakban tehát a kaftánadományozás történeti hátterét vizsgáljuk, visszahelyezve az anekdotát eredeti történeti helyére, igyekszünk felderíteni, melyek a való-, és melyek a meseszerű elemei.

 

Együttműködő partnereink

- - - - - - - - - - - - -

Szalag Üzletház

KecskemĂŠt

- - - - - - - - - - - - -

PocketGuide - KecskemĂŠt

- - - - - - - - - - - - -

Észak-Bács-Kiskun Megyei Szuperinfo ONLINE

- - - - - - - - - - - - -

GĂŠrĂł Udvar

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Kecskeméti Extra Piac - közérdekű kereskedelmi lap

- - - - - - - - - - - - -

A Renaissance Consort Kecskemét Megyei Jogú Város Kodály Örökség Programjának támogatottja

- - - - - - - - - - - - -

Hévíz - gyógy- és termálfürdő, wellness, sport, gasztronómia

- - - - - - - - - - - - -

Mátrainfo

- - - - - - - - - - - - -

Káró a bűvész

- - - - - - - - - - - - -

ďťż
County-Press Rendezvenyszervező; Iroda - 6000 Kecskemét, Árpád krt. 8.
Tel: +36 30 983-6222 --- E-mail: countypress kukac countypress.hu